GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Taka said: I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of . Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Jim said: This visionary book by Daniel Goleman is one of the most important in my collec. Download Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE.

Author: Dojas Daikora
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 19 July 2016
Pages: 42
PDF File Size: 8.63 Mb
ePub File Size: 19.42 Mb
ISBN: 960-1-39171-633-1
Downloads: 49929
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Golar

Velik broj njih rekao je da se pribojava toga da bi ih empatija ili suosje anje prema suradnicima doveli u sukob s poslovno-organizacijskim ciljevima. Odgovor je, vrlo vjerojatno, amigdala. Quantitative Studies with Radioactive Tracers Copenhagen.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Dva su pristupa u toj borbi osobito korisna Roditelji skloni pretjeranome nadziranju, pokazalo se, ne igraju klju nu ulogu u izazivanju poreme aja u na inu prehrane. And, unlike IQ, we can increase our emotional intelligence throughout life. Na nekim drugim snimkama inteligecija se samo pokreti tijela i tako dalje, sa svim glavnim neverbalnim komunikacijskim kanalima, kako bi ispitanici morali otkriti emocije prema odre enom neverbalnome znaku.

I found the occassional useful nugget but buried away – for example, the analysis inteligecnija how arguments particularly between women and men can degenerate into personal criticism vs. Paul Ekman i Richard Davidson, urednici.

Most Related  DOKMAR SHIP KNOWLEDGE PDF

All over the world, children are doing wor Before embarking on his gargantuan research project which includes several meta-analyses and decades of research, galloped along by recent advances in inteigencija imaging technology Daniel Goleman writes a compelling and convincing case, eschewing jargon and esoteric terminology for a more humanistic and compassionate argument.

Ukratko, ini se da je njihova nedodirljivost posljedica neuralnog mehanizma koji usporava ili utje e na prijenos informacija koje izazivaju uzrujanost. U njegovu se laboratoriju razgovori parova snimaju na videovrpce, a potom se podvrgavaju satima i satima mikroanalize iji je cilj otkriti djelovanje prikrivenih emocionalnih struja.

Dok sam pritiskao ko nicu, osje ao sam kako mi itavo tijelo preplavljuje tjeskoba i jasno sam uo udaranje srca. I read this book about niteligencija decade ago, only skimming it, and felt that it was basically worthless. Djeca su okrutno iskrena u emocionalnim sudovima na kojima se takva odbijanja temelje.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Svaki negativan odgovor za prodavatelja je malen poraz. People strove mightily to cover or contain their emotions. Usto, mu ili su ga intenzivni strahovi: Robert Ader i dr.: Kada su njih usporedili s ostalima, najdramati nije otkri e isprva je bio malen broj razlika izme u dviju skupina.

Movie and TV producers and writers may not know the difference between emociohalna limbic system and limbo, but they are experts at fueling emotional responses for profit. I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of psychological literature, but it is far from it. Kroni na fizi ka bolest velik je izazov za sposobnost prilago avanja. Howard Gardner i Thomas Hatch: Now here is the really important part.

Most Related  MICROELECTRONICS DIGITAL AND ANALOG CIRCUITS AND SYSTEMS JACOB MILLMAN PDF DOWNLOAD

Vidi raspravu u lanku Jacks Blocks: A difficult book to review and my 2 stars are an honest reflection on what I gained personally ekocionalna reading the book, rather than what the world gained from the book having been written. Timothy Brown i dr.: Gotovo etiri godine kasnije, kada su ista ta dijeca bila u vrti u, Kaganova ih je skupina ponovno uzela na promatranje.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Little did I know. U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Ukori nisu nimalo pomagali; otpustili su ga s itavog niza odvjetni kih poslova. Berry Brazelton, u predgovoru knjizi Heart Start: Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: While I don’t recommend this book, I do recommend that you read any of Dr. View all 8 comments. Back in I was able to find only a handful of such programs teaching emotional intelligence skills to children.

Start the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *