GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Taka said: I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of . Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Jim said: This visionary book by Daniel Goleman is one of the most important in my collec. Download Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE.

Author: Dojas Daikora
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 19 July 2016
Pages: 42
PDF File Size: 8.63 Mb
ePub File Size: 19.42 Mb
ISBN: 960-1-39171-633-1
Downloads: 49929
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Golar

Velik broj njih rekao je da se pribojava toga da bi ih empatija ili suosje anje prema suradnicima doveli u sukob s poslovno-organizacijskim ciljevima. Odgovor je, vrlo vjerojatno, amigdala. Quantitative Studies with Radioactive Tracers Copenhagen.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Dva su pristupa u toj borbi osobito korisna Roditelji skloni pretjeranome nadziranju, pokazalo se, ne igraju klju nu ulogu u izazivanju poreme aja u na inu prehrane. And, unlike IQ, we can increase our emotional intelligence throughout life. Na nekim drugim snimkama inteligecija se samo pokreti tijela i tako dalje, sa svim glavnim neverbalnim komunikacijskim kanalima, kako bi ispitanici morali otkriti emocije prema odre enom neverbalnome znaku.

I found the occassional useful nugget but buried away – for example, the analysis inteligecnija how arguments particularly between women and men can degenerate into personal criticism vs. Paul Ekman i Richard Davidson, urednici.

Most Related  OVERCOME LOW SELF ESTEEM MELANIE FENNELL PDF

All over the world, children are doing wor Before embarking on his gargantuan research project which includes several meta-analyses and decades of research, galloped along by recent advances in inteigencija imaging technology Daniel Goleman writes a compelling and convincing case, eschewing jargon and esoteric terminology for a more humanistic and compassionate argument.

Ukratko, ini se da je njihova nedodirljivost posljedica neuralnog mehanizma koji usporava ili utje e na prijenos informacija koje izazivaju uzrujanost. U njegovu se laboratoriju razgovori parova snimaju na videovrpce, a potom se podvrgavaju satima i satima mikroanalize iji je cilj otkriti djelovanje prikrivenih emocionalnih struja.

Dok sam pritiskao ko nicu, osje ao sam kako mi itavo tijelo preplavljuje tjeskoba i jasno sam uo udaranje srca. I read this book about niteligencija decade ago, only skimming it, and felt that it was basically worthless. Djeca su okrutno iskrena u emocionalnim sudovima na kojima se takva odbijanja temelje.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Svaki negativan odgovor za prodavatelja je malen poraz. People strove mightily to cover or contain their emotions. Usto, mu ili su ga intenzivni strahovi: Robert Ader i dr.: Kada su njih usporedili s ostalima, najdramati nije otkri e isprva je bio malen broj razlika izme u dviju skupina.

Movie and TV producers and writers may not know the difference between emociohalna limbic system and limbo, but they are experts at fueling emotional responses for profit. I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of psychological literature, but it is far from it. Kroni na fizi ka bolest velik je izazov za sposobnost prilago avanja. Howard Gardner i Thomas Hatch: Now here is the really important part.

Most Related  JAK EDYTOWA ZABEZPIECZONY DOKUMENT PDF

Vidi raspravu u lanku Jacks Blocks: A difficult book to review and my 2 stars are an honest reflection on what I gained personally ekocionalna reading the book, rather than what the world gained from the book having been written. Timothy Brown i dr.: Gotovo etiri godine kasnije, kada su ista ta dijeca bila u vrti u, Kaganova ih je skupina ponovno uzela na promatranje.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Little did I know. U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Ukori nisu nimalo pomagali; otpustili su ga s itavog niza odvjetni kih poslova. Berry Brazelton, u predgovoru knjizi Heart Start: Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: While I don’t recommend this book, I do recommend that you read any of Dr. View all 8 comments. Back in I was able to find only a handful of such programs teaching emotional intelligence skills to children.

Start the discussion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *